NOVINKY
Vložené náklady se rychle vrací
17.8.2010
Zateplování budov je přirozeným důsledkem snahy o jejich udržení ve stavu odpovídajícím současným požadavkům na užívání.


Snazší přístup k dotaci
16.8.2010
Co je nutné pro získání dotace?


Všechny aktuality >>

Snazší přístup k dotaciCo je nutné pro získání dotace?
 

Jak se program Zelená úsporám osvědčil? Vždyť žádostí není mnoho.
Bylo jasné, že žádosti zejména na celková zateplení nemohou naběhnout rychle. Kolegové z programu Panel nám říkali, že jejich program nabíhal čtyři roky. V našem případě se dá říci, že jsme tuto periodu zkrátili na čtyři měsíce, protože teď už se každý měsíc počet žádostí zdvojnásobuje. Dnes je jich přes dvě stě. Samozřejmě počítáme s tím, že otevření podmínek přinese další zrychlení.

Můžete říci, co najdeme v programu nového?
Zejména pro případy, kdy lidé chtějí postupovat po etapách, nebo když bydlí v domě, kde není možné celkové zateplení například z důvodu památkové ochrany, případně jiných fyzických limitů toho objektu, se rozšiřuje možnost využít takzvané dílčí zateplení. Původně jsme v programu měli minimální počet opatření, která je možné kombinovat – to znamená dvě, tři a více – a podle toho byla diferencována dotační podpora.

Nyní už v něm máme pouze hodnotu 20 procent úspory energie z výchozí hodnoty a nadále požadujeme, aby do těch 20 procent byla počítána pouze opatření s prvky, které plní určitou limitní hodnotu prostupu tepla. Je to proto, že když se pak někdo rozhodne pro celkové zateplení, kde už je podmínkou dostat se na určitou maximální spotřebu tepla na metr čtvereční a rok, tak abychom ho v tom prvním kroku nestimulovali k něčemu, co mu následně druhý krok celkového zateplení znemožní.

Příklad: Dáte na plášť osm centimetrů polystyrénu a ono to pak nebude stačit. Chceme, aby opatření mohla na sebe navazovat, a pokud se někdo rozhodne, že po dílčím zateplení bude dělat celkové a dosáhne hodnot celkového zateplení, tak mu bude doplacen rozdíl v dotaci.

Proč již z programu nejsou vyloučeny panelové domy?
U panelových domů byly doposud podporovány kompletní rekonstrukce od výtahu až po zateplení obvodového pláště, ale pouze z programu Panel, který pracuje s nepřímou dotací. Je to dotace úrokové míry v případě, že si majitel domu bere úvěr.

Nyní dojednáváme detaily dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, že programy poběží vedle sebe. To znamená, že my budeme dotovat zateplení přímou dotací a oni budou dotovat i u toho samého domu v rámci jednoho projektu obnovu co my z peněz, které mají za cíl další snížení emisí skleníkových plynů, dotovat nemůžeme. Jde například o rekonstrukce chodeb nebo výtahů. To přinese další peníze pro rekonstrukci panelových domů.

Týkají se dotace i střech a podlah?
Zejména v dílčím zateplení je to jeden z prvků, na který přímo upozorňujeme. Obecně se dá říci, že oblastí zateplení je pět. Je to zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, což je v podstatě honosný název pro výměnu oken, případně dveří. Dále je to právě zateplení střech, zateplení podlah a rekuperace tepla z odpadního vzduchu při větrání. Pro rekuperaci, která je dražší, máme vyšší dotační podporu.

Pokud někdo bude chtít snížit spotřebu energie o 30 procent nebo jít na vyšší parametry celkového zateplení, tak ten se velmi pravděpodobně nevyhne minimálně zateplení střechy.

Karel Žítek


Oblast A – úspora energie na vytápění (zateplování)
A.1 celkové zateplení
A.2 dílčí zateplení

Pro získání dotace v podoblasti A.2 už nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření. Jedinou podmínkou je snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 20 procent. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky nim sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu atd. Dotaci tedy bude možno získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti.

Výše dotace v oblasti A.2 se nemění, stačí však jen jedno opatření (případně více, ovšem jen z části provedených):

A.2 – snížení spotřeby o 20 procent (dříve: alespoň dvě opatření a výměna zdroje)
  • rodinné domy 650 Kč/m² podlahové plochy
  • bytové domy 450 Kč/m² podlahové plochy

V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Dotace bude nově přiznána žadatelům, kterým se podaří dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 30 procent.

A.2 – snížení spotřeby o 30 % procent (dříve: alespoň tři opatření)
  • rodinné domy 850 Kč/m² podlahové plochy
  • bytové domy 600 Kč/m² podlahové plochy

Nadále platí, že snížení spotřeby je možno docílit výhradně díky opatřením, která splňují podmínky programu. Jinými slovy, je třeba i nadále používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout potřebné tzv. hodnoty U. Například u oken jde v zásadě o standard na trhu. Toto pravidlo umožní lidem následné zateplení na úroveň požadavků v A.1.

Vlastník domu může zažádat o dotaci na dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až o zateplení na úroveň celkového zateplení. Pokud se mu podaří dostat na podmínky celkového zateplení, bude mu doplacena dotace do úrovně dle sazby v podoblasti A.1. Ta se zvyšuje.

A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění
  • celkové zateplení RD na 70 kWh/m² 1550 Kč/m²
  • celkové zateplení RD na 40 kWh/m² 2200 Kč/m²
  • celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m² 1050 Kč/m²
  • celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m² 1500 Kč/m²

U rodinných domů tedy dochází k navýšení sazby o 250 Kč, u bytových domů pak o 150 Kč na metr podlahové plochy.
Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových bytových domů.

Výše dotace
rodinné domy pro oblast A
energetické hodnocení
10 000 Kč
projektová dokumentace
10 000 Kč
bytové domy pro oblast A
energetické hodnocení
15 000 Kč na jeden dům
projektová dokumentace
2000 Kč na bytovou jednotku

Zdroj www.denik.cz

REAL SOLUTION, s.r.o.
Banskobystrická 95, 62100 BRNO
Tel: +420 533 433 103
Fax: +420 533 433 105
e-mail: office@rso.cz

design www.czechplus.cz